Γενικά

Το Shibboleth είναι ένα σύστημα λογισμικού για ασφαλή μεταφορά των γνωρισμάτων κάθε χρήστη, από τον αρχικό δικτυακό τόπο του χρήστη στον δικτυακό τόπο του προμηθευτή του πόρου. Το Shibboleth θεωρεί ότι οι χρήστες επιλέγουν φυλλομετρητές (browsers) και ότι οι πόροι είναι προσβάσιμοι μέσω πρότυπων τεχνολογιών φυλλομετρητών. Επιτρέπει, επίσης, στον χρήστη τη δυνατότητα επιλογής για την πληροφορία που απελευθερώνεται γι’ αυτόν και για τον δικτυακό τόπο. Επιπλέον, η διαδικασία ισορροπημένης πρόσβασης και διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων συνδέεται, τελικά, με τον χρήστη.