Η υπηρεσία «Κατοικία και Εργασία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση jobres.uom.gr και εξυπηρετεί τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την αναζήτηση στέγης και εργασίας.

Το πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από δύο ενοποιημένες διαδικτυακές εφαρμογές ελεγχόμενης πρόσβασης ενιαίας διαχείρισης και υποστήριξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Βασικές υπηρεσίες του πληροφοριακού συστήματος αποτελούν:

  • Αναζήτηση θέσεων εργασίας από φοιτητές.
  • Αυτόματη δημιουργία προτεινόμενων λύσεων μετά από υποβολή κριτηρίων και ταιριάσματος προσφοράς και ζήτησης.
  • Αναζήτηση φοιτητών από επιχειρηματικούς φορείς για κάλυψη θέσεων εργασίας.
  • Αξιοποίηση πολυκαναλικών υπηρεσιών ενημέρωσης π.χ. μέσω web ή μέσω μηνυμάτων τύπου RSS, email και SMS.
  • Προσβασιμότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες από πολλαπλές συσκευές, όπως κανονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, Tablet PCs με τεχνολογία responsive design.

Ο ιστότοπος απευθύνεται τόσο σε εν ενεργεία φοιτητές του Ιδρύματος όσο και σε απόφοιτους αυτού. Η χρήση απευθύνεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους χρήστες, όπως φοιτητές, απόφοιτοι, εγκεκριμένοι ιδιοκτήτες ακινήτων, μεσίτες, εταιρίες ή οργανισμοί.