Διαδικασία εισαγωγής στο σύστημα

Η εισαγωγή στο σύστημα γίνεται ανάλογα με τον ρόλο που διαθέτει ο κάθε χρήστης, ο οποίος πρέπει να εισάγει το όνομα χρήση (username) και το συνθηματικό (password) στην αρχική οθόνη.

Προσφέρονται δύο τρόποι εισαγωγής στο σύστημα

 

1ος τρόπος: Εσωτερική πιστοποίηση – Απευθύνεται σε απόφοιτους

Οι απόφοιτοι του Ιδρύματος συμπληρώνουν το Όνομα Χρήστη και Συνθηματικό και πιστοποιούνται μέσω του εσωτερικού μηχανισμού πιστοποίησης του συστήματος.

 

2ος τρόπος: Πιστοποίηση μέσω Shibboleth – Απευθύνεται σε ενεργούς φοιτητές

Οι ενεργοί φοιτητές πιστοποιούνται μέσω Shibboleth μέσω της επιλογής, όπου αρχικά οδηγούνται στη σελίδα πιστοποίησης του Shibboleth ορίζοντας τα στοιχεία που τους έχουν δοθεί από την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, το σύστημα τους επιστρέφει αυτόματα στην αρχική σελίδα του συστήματος.

 

Διαδικασία εγγραφής

Οι εν ενεργεία φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που για πρώτη φορά εισέρχονται στο σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον υπάρχοντα λογαριασμό τους (πχ. ΧΧΧ@uom.gr) που έχουν στο φορέα πιστοποίησης του ιδρύματος και να συνδεθούν μέσω της επιλογής .

Οι φοιτητές οδηγούνται στη σελίδα πιστοποίησης του Shibboleth και ορίζουν σε αυτήν τα στοιχεία που τους έχουν δοθεί από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά το σύστημα τους επιστρέφει στην αρχική σελίδα και δημιουργεί αυτόματα το προφίλ τους με τα βασικά στοιχεία. Το προφίλ αυτό θα πρέπει στη συνέχεια να συμπληρωθεί.

Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πρέπει να αιτηθούν στο σύστημα τη δημιουργία λογαριασμού ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω της επιλογής Αιτήσεις εγγραφής > Απόφοιτου

Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία στην αίτηση εγγραφής όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην φόρμα είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν κατ’ ελάχιστο τα πεδία που είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*). Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα ακόλουθα (σε όλα τα πεδία εμφανίζονται σχετικές πληροφορίες όταν κάνετε κλικ μέσα σε αυτά):

 • Όνομα χρήστη: όνομα χρήστη του λογαριασμού για σύνδεση στο σύστημα
 • E-mail: είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση με έγκυρο email καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις από το σύστημα
 • Όνομα: Το όνομα του φοιτητή – απόφοιτου
 • Επώνυμο: Το επώνυμο του φοιτητή – απόφοιτου
 • Αριθμός μητρώου φοιτητή: Ο Αριθμός Μητρώου που είχε ο απόφοιτος στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
 • Τμήμα: Επιλογή από τη λίστα του Τμήματος που ανήκε ο απόφοιτος στο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα
 • Φύλο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Συμπλήρωση μόνο από άρρενες
 • Δημοσιοποίηση προφίλ: Επιλογή από λίστα για το εάν το προφίλ του χρήστη θα είναι ορατό ή όχι στις αναζητήσεις των επιχειρήσεων – φορέων. Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να μην είναι ορατό, τότε οι φορείς δε θα μπορούν να αναζητήσουν και αποστείλουν email ενδιαφέροντος στο φοιτητή – απόφοιτο
 • Επιπλέον πληροφορίες: Ελεύθερο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες του φοιτητή που θα ενδιάφεραν τις επιχειρήσεις – φορείς