Είσοδος/εγγραφή στο σύστημα

Οι εξωτερικοί χρήστες, που μπορεί να είναι μεσίτες ακινήτων ή ιδιοκτήτες, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα και να διαφημίσουν τα προσφερόμενα ακίνητα. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα, είναι απαραίτητο να αιτηθούν την δημιουργία λογαριασμού.

Στην αρχική οθόνη στο σημείο Αιτήσεις εγγραφής ο χρήστης επιλέγει Ιδιοκτήτη κατοικίας – επιχείρησης μεσιτικού γραφείου.

Στην σελίδα που εμφανίζεται Αίτηση εγγραφής ιδιοκτήτη κατοικίας – επιχείρησης μεσιτικού γραφείου, ο χρήστης καταχωρεί ακόλουθα στοιχεία όπως:

  • Ονομα χρήστη
  • E-mail
  • Επωνυμία
  • ΑΦΜ: Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της τιμής του ΑΦΜ.
  • Λογότυπο: έχει τη δυνατότητα προαιρετικά να κάνει upload του λογοτύπου της επιχείρισης.
  • Διεύθυνση
  • Τηλέφωνο
  • Website title
  • Website URL

 

Πιέζοντας την επιλογή Υποβολή η αίτηση αποστέλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή έγκρισης αιτήσεων εγγραφής ιδιοκτητών κατοικίας – επιχειρήσεων μεσιτικού γραφείου.

Ο αρμόδιος διαχειριστής θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία και στην συνέχεια θα δημιουργήσει τον λογαριασμό του χρήστη. Μόλις ο λογαριασμός ενεργοποιηθεί, ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό email με τους κωδικούς πρόσβασης όπως και συνδέσμους για την είσοδό του στο σύστημα στο email που έχει καταχωρήσει στη φόρμα εγγραφής.

Αφού λάβει τα στοιχεία σύνδεσης, είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα συμπληρώνοντας τα στοιχεία Όνομα χρήστη και Συνθηματικό.

Μετά την επιτυχή είσοδο εμφανίζεται το παρακάτω κεντρικό μενού, σύμφωνα με τα δικαιώματα του ρόλου Ιδιοκτήτης Κατοικίας – Μεσιτικό Γραφείο