Είσοδος/εγγραφή στο σύστημα

Οι εξωτερικοί χρήστες, που είναι εργοδότες ή και αντιπρόσωποι εταιριών, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα και να καταχωρήσουν αγγελίες για θέσεις εργασίας. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα, είναι απαραίτητο να αιτηθούν την δημιουργία λογαριασμού.

Στην αρχική οθόνη στο σημείο Αιτήσεις εγγραφής ο χρήστης επιλέγει Φορέα / Εταιρίας.

Στην σελίδα που εμφανίζεται Αίτηση εγγραφής Φορέα / Εταιρίας, ο χρήστης καταχωρεί ακόλουθα στοιχεία όπως:

 • Όνομα χρήστη
 • E-mail
 • Επωνυμία
 • ΑΦΜ: Γίνεται έλεγχος εγκυρότητας της τιμής του ΑΦΜ.
 • Λογότυπο: έχει τη δυνατότητα προαιρετικά να κάνει upload του λογοτύπου της επιχείρισης.
 • Κλάδος Εργασίας: Πολλαπλή επιλογή από λίστα τιμών
 • Τύπος φορέα: Επιλογή από λίστα τιμών
 • Μέγεθος: Επιλογή από λίστα τιμών
 • Περιγραφή: Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας της επιχείρησης
 • Χώρα: Επιλογή από λίστα τιμών
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνο
 • Website title
 • Website URL

Πιέζοντας την επιλογή Υποβολή η αίτηση αποστέλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή έγκρισης αιτήσεων εγγραφής φορέων – εταιρειών.

Ο αρμόδιος διαχειριστής θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία και στην συνέχεια θα δημιουργήσει τον λογαριασμό του χρήστη. Μόλις ο λογαριασμός ενεργοποιηθεί, ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό email με τους κωδικούς πρόσβασης όπως και συνδέσμους για την είσοδό του στο σύστημα στο email που έχει καταχωρήσει στη φόρμα εγγραφής.

Αφού λάβει τα στοιχεία σύνδεσης, είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα συμπληρώνοντας τα στοιχεία Όνομα χρήστη και Συνθηματικό.