Κατοικια και Εργασια

Η υπηρεσία «Κατοικία και Εργασία» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι προσβάσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση jobres και εξυπηρετεί τόσο τους φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την αναζήτηση στέγης και εργασίας, όσο και τους ιδιοκτήτες ακινήτων / μεσίτες και τους εργοδότες / γραφεία εύρεσης εργασίας. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν προς όλους.

Πληροφοριες για το εργο

Το συγκεκριμένο υποέργο (Υ/Ε2) έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη υπηρεσιών ελέγχου, αξιολόγησης και υποστήριξης της υφιστάμενης ασφάλειας και προσβασιμότητας μέσω του καθορισμού πολιτικών προσβασιμότητας και σχεδίου ασφάλειας, της ανάπτυξης της νέας ψηφιακής υπηρεσίας ενιαίου ελέγχου πρόσβασης (SSO) του ΠΑΜΑΚ, της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του Υ/Ε1 και της ενημέρωσης των χρηστών.

Συχνές ερωτήσεις

Η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα αποθήκευης των κριτηρίων αναζήτησης ώστε κάθε φορά που συνδέεστε να βλέπετε τα τρέχοντα αποτελέσματα

Φυσικά. Ο Ιδρυματικός σας λογαριασμός διατηρείται και μετά την αποφοίτησή σας

Ναι. Μπορείτε κατά την αναζήτηση κατοικίας να δηλώσετε αυτή την πρόθεσή σας

Κατά την εγγραφή σας στη Γραμματεία της σχολής σας θα λάβετε σχετικές οδηγίες

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι χρησιμοποιούν τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη διαθέτουν. Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές και μόνο για τους μήνες Αύγουστο – Νοέμβριο (δηλαδή για όσους μήνες εκκρεμεί η εγγραφή στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου) δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο JOBRES με προσωρινό username: demostud και password: 4444, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες και μόνο για αναζήτηση κατοικίας.

Το λογισμικό Shibboleth χρησιμοποιεί ευρέως τα ομοσπονδιακά πρότυπα ταυτότητας, κυρίως το Security Assertion Markup Language (SAML) της OASIS, για να παρέχει μια ομοσπονδιακή υπηρεσία single sign-on και ανταλλαγής ιδιοτήτων

Το Shibboleth παρέχει εκτεταμένη λειτουργικότητα προστασίας προσωπικών δεδομένων που επιτρέπει την ελεγχόμενη παροχή πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα πρόσβασης του Shibboleth απλοποιείται η διαχείριση της ταυτότητας και των δικαιώματων για οργανισμούς υποστηρίζοντας τόσο τους χρήστες όσο και τις εφαρμογές.

Το Shibboleth ήταν και αναπτύσσεται σε ένα ανοιχτό και συμμετοχικό περιβάλλον, είναι ελεύθερα διαθέσιμο και διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Λογισμικού του Apache.

Το Shibboleth έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τους web διακομιστές, αλλά το εύρος των πόρων που προστατεύει μέσω του διαδικτύου είναι πολύ ευρύ και περιλαμβάνει συλλογές βιβλιοθήκών, ψηφιακά μέσα, clusters υπολογιστών, collaboration sites , ιστοσελίδες και πολλά περισσότερα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Shibboleth για να προστατεύσουμε όλες τις πληροφορίες ενός διακομιστή, ή συγκεκριμένους πόρους του διακομιστή

Δείτε το Shibboleth installation και το NativeSPGettingStarted στην ιστοσελίδα του Internet2 για λεπτομέρειες.

• Για ρύθμιση στα Windows, ανατρέξτε στο How to Set Up a Shibboleth 2.X Service Provider on Windows and IIS (S4388).
• Για άλλες ρυθμίσεις, δείτε το Shibboleth Installation στην ιστοσελίδα του Internet2.
• Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το Shibboleth σε δικό σας web server, υποβάλετε το Shibboleth Configuration Request form.